Τρίτη, Μαΐου 01, 2012

Οι πολίτες αναγκάζουν πολιτικούς των δυο μεγάλων κομμάτων να αναφέρονται στη @Drassi και στη @dimsim_gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: